Navigace

Obsah

Památky a zajímavosti

Kostel sv. Bartoloměje v Přílezích

Kostel sv. Bartoloměje v PřílezíchJedná se o jednu z nejstarších pozdně románských staveb z 1. poloviny 13. století.
Původně pozdně románský kostel byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel je jednolodní, obdélný, s mírně obdélným presbytářem a stejně dlouhou, mírně obdélnou sakristií po severní straně. Západní dřevěná kruchta, dnes již odstraněna, byla prohnutá a nesena na pilířích a opatřena kuželkovou balustrádou. Kostel měl být na počátku 70. let odstřelen. Dosud jsou patrné kapsy pro nálože.
Hlavní oltář z 2. pol. 18. století byl portálový, sloupový, s bádenským a sasko-lauenburským erbem na vyřezávaných křídlech s obrazem sv. Bartoloměje a kopií obrazu P. Marie Pomocné v nástavci. V lodi byla velká, žulová křtitelnice, datovaná rokem 1800. V kostele se dále nacházel obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny vyučující P. Marii z 2. pol. 19. století. V sakristii byl dřevěný krucifix z 18. století s Nejsvětější Trojicí ve vrcholu a několik lidových sošek z 19. století. Zařízení kostela bylo zlikvidováno na počátku 70. let 20. století.
 

Kaple sv. Floriána ve Svinově

Kaple sv. Floriána ve SvinověKaple byla vystavěna v roce 1827 na místě starší kaple. Jedná se o stavbu s obdélnou lodí s polygonálně zakončeným nepatrně užším presbytářem. K průčelí se štítem s volutovými křídly přiléhá nízká věž s předsíní v přízemí.
Na oltáři byl obraz sv. Floriána, po stranách oltáře byly umístěny obrazy Krista se srdcem a Marie se srdcem, na severní stěně lodi byl vysoký obraz korunované P. Marie ve středním poli, kolem pak Matka Anna s Marií, Antonínem z Paduy a patronem kostela, sv. Floriánem. Na malém kůru se nachází zajímavé a dnes již zničené varhany.

 

Kostel sv. Víta v Útvině

Kostel sv. Víta v ÚtviněPrvní písemná zmínka o kostele pochází z roku 1354, kdy je připomínán jako filiální k faře a kostelu sv. Bartoloměje v Přílezích.
Jedná se o jednolodní, obdélný gotický kostel s trojbokým závěrem presbytáře a s hranolovou obdélnou věží na severní straně presbytáře. Při vyplenění města a jeho zániku, byl kostel značně poškozen požárem. Po obnovení Útviny byl i kostel kolem roku 1478 opraven.
Další úpravy proběhly r. 1706, kdy byl barokně upraven a po požáru r. 1870. 
V západní části kostelní lodi se nachází barokní kůr nesený párem sloupů. Po stranách gotického lomeného triumfálního oblouku jsou dva boční oltáře. Na levé straně je oltář s obrazem Immaculaty (Neposkvrněné P. Marie), dílo Johanna Christopha. Druhý oltář s Ježíškem a sv. Antonínem od Murilla je dílem Wilhelma Schneidera.
Křížová cesta pochází z Novoveského kostela u Plané, řezbářské dílo pochází z konce 18. století. Hlavní oltář a kazatelna jsou z roku 1875 a jsou dílem Antona Hahna.
Ze staršího inventáře se dochoval na hlavním oltáři barokní reliéf Korunování P. Marie z 18. století, dřevořezba sv. Anny Samotřetí z 2. pol. 17. století a pozdně gotická plastika Piety. Krucifix v kněžišti je barokní z konce 18. století.
Kostelní věž má dvě patra. První patro sloužilo nejen k obsluze zvonů, ale i k obraně, což je patrné z existence trojice štěrbinových střílen. Druhé patro je zvonové, má čtyři půlkuhová zvuková okna. Zvonová stolice je pro tři zvony. Zavěšen je nejmenší asi z doby po roce 1870.
V podkroví lodi při štítu je ve skříni umístěn hodinový stroj firmy Hainz. Ciferník je umístěn na průčelí západního štítu.